Solvero, logo

Solvero AB
Fleminggatan 2
602 24 Norrköping

Spånga
Stormbyvägen 2-4
163 55 Spånga

Anders Haraldsson
+46 (0)707-896 000
+46 (0)11-4703 301
anders.haraldsson@solvero.se

Hugo Johansson
+46 (0)704-84 99 45
+46 (0)11-4703 303
hugo.johansson@solvero.se

Simon Hansson
+46 (0)704-84 99 51
simon.hansson@solvero.se

Sofia Ekvall
+46 (0)707-89 60 01
+46 (0)11-4703 302
sofia.ekvall@solvero.se

Klicka här om du är intresserad av att jobba hos oss.

Välkommen till Solvero!

Solvero är ett företag specialiserat på datainsamling och panelhantering. Tillsammans har vi många års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att hitta rätt metod för att ta fram tillförlitliga beslutsunderlag. Vår verksamhet genomsyras av kvalité, flexibilitet och nytänkande då vi vet att det är ingredienser som krävs för att kunna optimera lösningar som passar för varje unik undersökning.

Solvero genomför alla typer av undersökningar, såsom kundnöjdhetsmätningar, produkttester, kampanjmätningar etc och vi försöker ligga i framkant vad gäller innovation och metodutveckling. Vi erbjuder datainsamling via en mängd olika metoder, såsom telefonintervjuer, djupintervjuer, face-to-face-intervjuer, fokusgrupper, postala undersökningar, webbaserade undersökningar och via onlinepaneler. Vi hjälper också till att drifta och hosta olika accesspaneler och communities.

För att kunna ta korrekta beslut krävs korrekt underlag. Vårt mål är att du som kund ska känna dig trygg med det underlag som ligger till grund för de vidare analyser och beslut som ska göras och tas.

Solvero är medlem i ESOMAR och SMIF.

Esomar CorporateSMIF

Welcome to Solvero!

Solvero is a fieldwork company with a wide range of products. We are specialised in interviewing people as well as to handle panels and communities. We offer online presentation of your data as well.

Together we have many years of experience to help our customers to find the right solutions. Our business is imbued with quality, flexibility and innovation that we know are ingredients that are required to optimize solutions to suit each unique survey.

Solvero conduct all types of surveys in market, social and opinion research. We always try to be at the forefront of innovation and methodological development. We offer data collection through CATI, CAWI (we have own panels as well), F2F, focus groups, in-depth interviews and postal surveys. We are also hosting different accesspanels and communities.

In order to take correct decisions, it requires correct data. Our goal is that our customers feel confident with the material that forms the basis for further analysis and decisions to be made and taken.

Solvero is a member of ESOMAR and SMIF.