I korthet

Solvero är ett företag specialiserat på datainsamling, panelhantering och rapportering. Vi hjälper våra kunder med expertis inom undersökningar vad gäller allt från frågeformuleringar till mer avancerade statistikkörningar.

Vi har erfarenheten och kompetensen och våra kunders behov står i centrum. Genom att erbjuda lösningar via alla tänkbara metoder kan vi hjälpa till att ta fram data utifrån kundens behov, istället för att erbjuda lösningar utifrån vår produktportfölj.

ESOMAR Corporate Membership Information Solvero är stolt medlem i ESOMAR och följer ICC/ESOMARs internationella regler för marknad- och opinionsundersökningar.

Om Solvero

Bakgrund

Solvero grundades i januari 2013 av Anders Haraldsson, medlem i det Etiska rådet för marknadsundersökningar och tidigare svensk Esomar-representant.

Anders idé var och är ett datainsamlingsföretag där fokus ligger på kvalitet och service från första stund.

Vision

I en allt snabbare och mer digitaliserad bransch krävs flexibilitet. Solvero är ett personligt och kundorienterat företag som anpassar lösningar efter just ditt företags behov. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att hitta rätt metoder för att på ett effektivt sätt ta fram tillförlitliga beslutsunderlag. Vår verksamhet genomsyras av kvalité, flexibilitet och nytänkande då vi vet att det är ingredienser som krävs för att kunna optimera lösningar som passar för varje unikt företag. Vi försöker alltid ligga i framkant vad gäller innovation och metodutveckling.bock

Med vår sammantagna erfarenhet som bas, är Solveros fokus att vara en kunnig, service- och kvalitetsinriktad leverantör. Vår vision är att alltid vara våra kunders önskade förstahandsval, när ett personligt och nära samarbete med hög kundförståelse är i fokus.

Kollektivavtal

Som en av få aktörer på marknaden är vi anslutna till Almega och Unionens kollektivavtal, vilket innebär att vi garanterar våra anställda schyssta villkor och en avtalsenlig lön. Vi ser det också som en möjlighet att attrahera branschens främsta intervjuare.

 

Metoder

Solvero tillhandahåller datainsamling inom Sverige, men även inom Europa genom olika samarbetspartners. Vår största erfarenhet ligger inom telefonintervjuer, webpanelsundersökningar samt via mystery shopping – både via telefon och genom besök.

För att på ett kostnadseffektivt sätt kunna erbjuda våra kunder svar på ett fåtal frågor mot en bred målgrupp genomför vi även varje månad 420 intervjuer mot allmänheten i vår telefonbuss. Här finns det möjlighet att lägga på någon eller flera frågor under en eller flera perioder för att kontinuerligt kunna följa utvecklingen inom specifika områden eller för att under en kortare period undersöka incidenser för att kunna lägga upp korrekta budgetar för kommande tänkta mätningar.

Förutom själva datainsamlingen har vi stor erfarenhet av att ta fram tabeller och diagram samt att vi vid behov även kan hjälpa till med olika statistiska körningar. Vår kompetens inom just dessa områden är anledningen till att många av våra kunder väljer oss framför andra leverantörer. Vi levererar enligt era önskemål oavsett det är en rådatafil eller en onlinepresentation.

 

Ett urval av vad vi kan erbjuda

Telefonintervjuer

Telefonintervjuer via telefon mot allmänheten, särskilda målgrupper eller företag, utförda av våra erfarna marknadsundersökare.

Webb

Tillgängliga, moderna enkäter som distribueras via webbpaneler, e-post eller t.ex. sms.  

Mystery shopping

Vi har bred erfarenhet av både små som stora Mystery shopping-uppdrag, bland annat inom fordonsbranschen.

Face-2-Face

Personliga intervjuer ”Face-2-face”, på stan, i eller utanför butiker, eller vid särskilda evenemang.

Trackingbuss

Mät t.ex. förändring i kännedom eller preferens över tid i vår telefontrackingbuss, baserad på ett slumpat riksrepresentativt urval.

Rapportering

Standard eller skräddarsytt, vi erbjuder många typer av leveranser och rapporter, från rådata till onlinepresentationer. 

Statistiska körningar

Vi hjälper till med statistiska körningar så som att säkerställa förändringar eller t.ex. genomföra korrelationstester.  

Avancerade enkäter

Avancerade app-liknande enkäter eller webbformulär, kanske med matematiska beräkningar som levererar ett resultat via mail inom några sekunder? Vi ordnar det! 

Webbintervjuer, Solveros panel och panelpartners

En stor del av vår datainsamling sker idag via webben, det är ett populärt alternativ då det går snabbt från start till resultat utan att det blir för kostsamt. Vi genomför undersökningar i vår svenska telefonrekryterade panel eller tillsammans med vår panelpartner, som är en av Nordens största aktörer. Tillsammans har vi möjlighet att nå ut till över 300 000 panelister i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vårt samarbete är unikt vilket gör att vi kan erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser för hela Norden. Utöver det har vi stor erfarenhet av webbmätningar i länder som Estland, Lettland och Litauen. Smartphone

Alla webbenkäter vi gör är designade för att tillmötesgå dagens höga krav vad gäller användarvänlighet, design och anpassning till mobil och surfplattor. Vi använder oss av Nebu Dub InterViewer, som är ett prisbelönt enkätverktyg, för moderna och flexibla enkäter i framkant.

Solveros panel är under uppbyggnad och kontinuerlig rekrytering sker bland annat via vår telefontrackingbuss, där urvalet är ett slumpat riksrepresentativt telefonurval innehållandes både fasta och mobila telefonnummer.

Vad säger våra kunder?

Vi ser fram emot din offertförfrågan

Söker du jobb som marknadsundersökare eller telefonintervjuare ??
Skicka då ansökan med CV till
ansokan@solvero.se eller ansök HÄR

 

Kontakt

Sofia Ekvall

Senior Account Manager
&  Production Manager
sofia.ekvall@solvero.se
+46 (0)707-89 60 01

Örjan Mobäck

Production and Recruiting
orjan.moback@solvero.se
+46 (0)736-26 44 22

Anders Haraldsson

Owner & Chairman
anders.haraldsson@solvero.se
+46 (0)707-89 60 00

Fält

Arbetspass & inbokningar
falt@solvero.se

Jobbansökan

Mailadress för jobbansökningar
ansokan@solvero.se